14.09.2009.      

- mr. spec. Ana-Marija Jagodić Rukavina, prof. kineziologije,
- Saša Baščevan, prof. kineziologije

Zahvala
Pilates Body Studio (Biodex)

 

Izokinetička sila mišića - dijagnostika

Napretkom svih segmenata dijagnostike kreiraju se novi uređaji pomoću kojih testiranja određenih sposobnosti ljudskog organizma postaju nezamislivo lake i u potpunosti točne

Izokinetička mjerenja  spadaju  u  segment mjerenja  elemenata  snage/sile/jakosti  kod pojedinca. Takvo mjerenje definira konstantna  kutna  brzina  pokazana  u  stupnjevima  u sekundi  (˚/sec). Na  osnovu  tih  podataka moguće  je  uspoređivati  rezultate  dobivene  na istim i različitim mišićnim sustavima tijela. Takav dijagnostički postupak u Hrvatskoj radi nekoliko specijaliziranih centara, među kojima i Biodex dijagnostički centar u Zagrebu.

Poznato  je  da  ljudsko  tijelo  i  funkcioniranje  skeletno  mišićnog  sustava  ovisi  o ravnoteži između određenih mišićnih sustava. Gledano kroz prizmu osi u tijelu, ona ovise o  normalnim  omjerima  između  gornjeg  i  donjeg  dijela,  prednjeg  i  stražnjeg  te  desnog  i lijevog dijela tijela. Ti omjeri se transformiraju i na manje sustave poput jednog zglobnog sustava  (npr. koljeno),  te  na  još  i manje  sustave  kao  što  je  jedan mišić  i  zastupljenost  jakosti  mišićnih  vlakana  unutar  samog  mišića. Što  je  veći  nesrazmjer  u  određenim mišićnim  skupinama  javlja  se  i veća mogućnost oštećivanja  i ozljeđivanja  samih mišića i/ili koštano/zglobnog sustava kojim one upravljaju. 

Nesrazmjeri u snazi mišića

-.-Skijanje.hr-.-Ako pratimo disbalans mišića unutar jednog zglobnog sustava onda je to unilateralni nesrazmjer,  te on ovisi o  funkcioniranju mišića agonista  i antagonista  jednog zglobnog sustava.  Primjerice,  kod  koljena  taj  odnos  ovisi  u  funkcioniranju mišića  prednje  strane natkoljenice  (musc.  quadriceps  femoris)  i  mišića  stražnje  strane  natkoljenice (musc. biceps femoris, musc. semitendinosus i musc. gracilis). 

Bilateralni nesrazmjer predstavlja nesrazmjer između lijeve i desne strane tijela koji može biti u  trupu  i ekstremitetima. Takav nesrazmjer  se  javlja kod  sportova u kojim  se  jedna  strana  tijela  zbog  učestalijeg  korištenja  više  razvije  od  druge  strane.  Tako  je  u  nogometu  kod  nekih  zdravih  vrhunskih  nogometaša  zabilježen  disbalans  između dominantne i nedominantne noge veći od 30%.

Informacije koje se mogu dobiti izokinetičkim mjerenjem na Biodex System 3 uređaju su:

-.-Skijanje.hr-.-1.  Maksimalni moment sile (peak torque * Nm)
2.  Postotak momenta sile s obzirom na tjelesnu težinu (peak torque/bw * %)
3.  Vrijeme do ostvarenog maksimalnog momenta sile (time to peak torque – msec)
4.  Kut u kojem  je ostvaren maksimalni moment sile (angle of peak torque – deg)
5.  Sila pri 30 stupnjeva (torque at 30 deg.)
6.  Sila nakon 0.18 sec (torque at 0.18 sec.)
7.  Koeficijent varijacije (coefficient of variance)
8.  Ukupni rad (total work – J)
9.  Postotak rada s obzirom na tjelesnu težinu (work/body weight * %)
10. Rad ostvaren u prvoj trećini pokreta (work first third – J)
11. Rad ostvaren u zadnjoj trećini pokreta (work last third – J)
12. Zamor (work fatique * %)
13. Prosječna snaga (average power – Watts)
14. Vrijeme akceleracije (acceleration time – msec.)
15. Vrijeme deceleracije (decceleration time – msec.)
16. Opseg pokreta (ROM – deg.)
17. Prosječni moment sile (average peak torque – Nm)
18. Omjer agonista i antagonista (agon/antag ratio * %)
19. Deficit
20. Krivulja

Protokol testiranja u Biodex dijagnostičkom centru

-.-Skijanje.hr-.-Protokol testiranja sastoji se od Biodex izokinetičkog testiranja, Biodex balans testa i Biodex  testiranja hoda  na  pokretnom  sagu.  Usklađen  je  modernim  protokolima izokinetičkog  testiranja  koji  se  provode  u  istraživačkim  centrima  sveučilišta  Sjeverne Amerike, a on je:

a) Biodex izokinetičko testiranje
1.  5 minutno zagrijavanje na biciklu (75 okretaja u minuti, 50 Watta)
2.  5 ponavljanja na Biodex  sustavu za zglobni  sustav koji  se  testira na 50% od maksimuma 3.  pauza 2 minute
4.  3 ponavljanja na 75% od maksimuma
5.  pauza 2 minute
6.  1 maksimalni pokret
7.  pauza 5 sekundi
8.  prvo testiranje pri sporijem pokretu (pri njemu se aktivira veći broj motoričkih jedinica i bolje ukazuje na moguće deficite u funkciji mišića) – 4 ponavljanja maksimalnom aktivacijom
9.  pauza 1 minuta
10. drugo  testiranje  pri  bržem  pokretu  (ukazuje  na  aktivaciju  mišića  pri  bržim kretnjama,  primjer:  brzina  u  koljenu  od  180  stupnjeva  u  sekundi  koja odgovara  brzini  pri  kojoj  se  najčešće  dogañaju  ozljede)  –  8  ponavljanjamaksimalnom aktivacijom
11. isti protokol za drugu stranu tijela koja se testira (iznimka je testiranje trupa)

b) Biodex balans sustav
Pomoću Biodex balans sustava procjenjuje se  indeks stabilnosti pri sunožnom  ili jednonožnom  stajanju  s  nizom  drugih  opcija.  Koristi  se  kao  pokazatelj  razine mogućnosti  ozljeđivanja,  a  u  rehabilitacijskom  segmentu  koriste  kao  sustav  za aktivaciju stabilizatora trupa koji su presudni u prevenciji ozljeda trupa.

-.-Skijanje.hr-.-c) Biodex gait analizator
Pomoću gait analizatora na posebnoj  traci  sa  senzorima ugrađenim u pokretni sag procjenjuju  se  karakteristike  hoda.  Dužina  koraka,  vrijeme  boravka  na  svakoj nozi,  te  razlike  između  lijeve  i  desne  noge  u  hodu  ili  trčanju.  Podaci  dobiveni analizom  hoda  koriste  se  u  rehabilitaciji  nogu,  ali  pogodni  su  i  za  procjenu disbalansa pri trčanju kod sportaša.

Pri dijagnostici koja se provodi u Biodex dijagnostičkom centru poželjno je da se napravi što  veći  broj  testova  tako  da  bi  se  izbjegle  skrivene  informacije  negativnog  utjecaja jednog  sustava  na  drugi.  Primjer:  loša  funkcija  donjeg  dijela  leđa  negativno  utječe  na aktivaciju stražnje strane natkoljenice koja stabilizira koljena i obratno).

Prije  samog  seta  testova  tim  stručnjaka  procjenjuje  palpatorno  i  vizualno  subjekt te uspoređuje  zabilježeno  s  dobivenim  rezultatima.  Podatke  prezentira  subjektu  i  predlaže daljnje djelovanje i korekciju procijenjenih deficita, ako su zabilježeni).

-.-Skijanje.hr-.-Korištenje  modernih  metoda  prevencije  ozljede  poput  proprioceptivnih  treninga, ubrzavanje neuralno - mišićne reakcije na nepovoljne uvjete, razvoja fleksibilnosti regije, kontrolirano programiranje treninga i metode rekuperacije smanjuju broj i težinu ozljeda. Javlja  se  potreba  za  ciljanom  dijagnostikom  u  svrhu  detekcije  deficita  u  mišićnoj funkciji kako bi se  ranije moglo utjecati na detektirane deficite  i smanjiti  i u potpunosti poništiti mogućnost od pojavljivanja ozljede.

Ako se osvrnemo na nogomet kao najzastupljeniji sport u Hrvatskoj vidjet ćemo da ne postoji poznavanje ovog problema od strane nogometnih trenera. Nogometaši koji dolaze u izokinetičke centre već imaju ozljedu ili su došli nakon operacije ozljede. Po nekim istraživanjima nogometaš ima od 10 do 35 ozljeda u 1000 sati igranja, te da je cijena  rehabilitacije po ozljedi oko 150 dolara. Lako  je  izračunati da  je  trošak koji će jedan  klub  ili  sportaš  godišnje  izdvojiti  za  rehabilitaciju  deseterostruko  veći  od  onog  kojeg bi trebali odvojiti za pravovremenu dijagnostiku.

-.-Skijanje.hr-.-Pomoću  sustavnog  izokinetičkog  praćenja moglo  bi  se  utjecati  na  znatno  smanjenje broja  i  težine  ozljeda  bilo  kojeg    zglobno  – mišićnog  sustava,  ovisno  o  tome  koja  je sportska  aktivnost u pitanju. Sustavnim praćenjem  i  standardizacijom mjerenja  sportaša   5 mogle  bi  se  izraditi  modalne  vrijednosti  za  sve  zglobne  sustave  kao  što  postoje  za  koljeno,  tj.  bili  bi  poznati  relativni  omjeri  izmeñu  agonista  i  antagonista  kod  svakog mjerljivog  sustava  i  na  taj  način  bi  svaki  sportaš  imao  informaciju  gdje  se  on  nalazi  s obzirom na svoje vrijednosti i kolika je vjerojatnost da se dogodi određena ozljeda.

Izokinetički  uređaji  mogu  poslužiti  kao  dijagnostički  uređaj  za  procjenu  različitih elemenata  snage,  sile,  brzine,  prosječne  snage,  zamora,  ubrzanja  i  usporenja, segmentarnog  rada  i  brzine  s  obzirom  na  kut,  deficita  u  bilo  kojem  od  navedenih parametara,  te  krivulje  koja  je  odličan pokazatelj  funkcije  testiranog mišića. Ti uređaji, također, predstavljaju puno bolju opciju od izotoničkih trenažera u razvijanju maksimalne snage  ili  snažne  izdržljivosti,  jer mišić  ima  konstantno  opterećenje  kroz  bilo  koji  dio pokreta,  tj.  ne  postoji  ubrzavanje  ili  inercijsko  gibanje  utega  koje  je  specifično  kod izotoničkih sprava. Na taj način se ubrzava proces pripreme sportaša.

 

 

 

 

KOMENTARI

Trenutno niste prijavljeni. Molimo prijavite se!

login:

lozinka:

Samo registrirani korisnici mogu dodati komentar. Prijavite se ili registrirajte.

© Skijanje.hr 2003-2024.  ISSN 1845-5891  e-mail: info@skijanje.hr   Izdavač: Sport-IT   Izrada internet stranice: Info izlog d.o.o.   Broj posjeta: 3000962
Tekstovi i Skijanje.hr watermarkom označene fotografije autorsko su pravo i vlasništvo Hrvatskog ski/board magazina Skijanje.hr osim ako nije drugačije naznačeno. Uredništvo magazina ne jamči za točnost i potpunost objavljenih informacija te ne preuzima nikakvu odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu i ozljede proizašle iz sadržaja na site-u. Kontakt...
Hrvatski ski/board magazin Skijanje.hr

ISSN 1845-5891

e-mail: info@skijanje.hr

Marketing:
  marketing@skijanje.hr